Curriculum vitae

Prof. dr. Frank Declau werd arts in 1985. Zijn opleiding in het specialisme NKO deed hij in Antwerpen bij Prof. J. Marquet. Hij werd NKO-arts in 1989. Nadien volgde hij zowel in binnen- als buitenland nog tal van post-doctorale opleidingen, onder andere in de oncologische heelkunde.

De laatste jaren heeft hij zich meer en meer toegespitst op functionele en esthetische neuscorrecties.  Hij is lid van de European Society  of Facial Plastic Surgery (EAFPS) en de Rhinoplasty Society of Europe.

In 1992 verwierf hij een bijkomend doctoraat (PhD) op zijn wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van het binnenoor. Hij is als gastprofessor aangesteld aan de Universiteit Antwerpen.

Sinds 1993 is hij diensthoofd binnen de GZA ziekenhuizen van de dienst NKO campus Sint-Vincentius te Antwerpen en campus St-Jozef te Mortsel.

Hij heeft vele wetenschappelijke publicaties (zie publicatielijst) in nationale en internationale tijdschriften en boeken op zijn naam en superviseerde het wetenschappelijk onderzoek van tal van medici. Hij is stage verantwoordelijke voor medische studenten en studenten in de audiologie en tevens erkend stagemeester voor NKO-artsen in opleiding. Hij is tevens voorzitter geweest in 2018 van de Koninklijke Belgische NKO vereniging.

Hij wordt regelmatig gevraagd op nationale en internationale meetings om voordrachten te geven en deel te nemen aan panels.