De neus is een belangrijk deel van ons ademhalingssysteem. De ingeademde lucht wordt verwarmd, bevochtigd en schadelijke deeltjes worden eruit gefilterd. Hiervoor is een goede neusdoorgankelijkheid vereist. Een scheefstand van het neustussenschot (neusseptum) kan een reden zijn waardoor de neus niet goed doorgankelijk is. Ook een vergroting van de neusschelpen of een afwijking ter hoogte van de neuskleppen kan een reden zijn voor een verstopte neus.

Daarnaast kan het zijn dat u niet gelukkig bent met de grootte of de vorm van de neus. De vorm van de neus is een zeer persoonlijk aspect en heeft een groot impact op uw uiterlijk en uw welbevinden.  Als u hier niet gelukkig mee bent, dan zou een neuscorrectie operatie uitkomst kunnen bieden, vooral als de vorm en/of grootte van uw neus met functionele klachten gepaard gaat.

Vraagt u zich af of u een geschikte kandidaat bent voor een esthetische behandeling?
Dit kan uiteraard enkel bepaald worden op de consultatie. De bedoeling is om een neus te creëren  die in harmonie en overeenstemming is met uw gelaat zodat uw gelaatstrekken aantrekkelijker worden.
We zullen u vragen naar uw medische geschiedenis, maar ook naar een eventuele vorige neusoperatie, eventuele verwondingen aan de neus of ademhalingsproblemen. Als u een neuscorrectie ondergaat na een vorige ingreep, is het aangewezen om in de meeste gevallen 1 jaar te wachten na deze ingreep. We zullen nagaan of u moeilijk door uw neus kunt ademen met behulp van neusmetingen.

Het is  belangrijk om de arts uit te leggen wat u precies niet mooi vindt aan uw neus. De chirurg zal dit met u bespreken aan de hand van  foto’s van uw gelaat.  Met behulp van simulatie (‘photoshopping’  of ‘morphing’ van uw foto’s) krijgt u reeds op voorhand een goed beeld van wat u van de operatie mag verwachten. Hier kan u al eens zelf proberen!

In het ziekenhuis kan er tevens een 3D simulatie worden gemaakt met het geavanceerde Vectra H1 toestel. Eerst worden enkele foto’s genomen op gestandaardiseerde wijze. Deze foto’s kunnen dan eenvoudig gewijzigd worden om de gewenste veranderingen aan te brengen, zoals het verlagen van de neusrug, uitrechten van de neus, etc. . Zo kan u zelf mee bepalen welk resultaat wenselijk is en kan de arts beter uitleggen wat al dan niet haalbaar en realistisch is.

Als er een functionele stoornis is, zoals een scheef neustussenschot of ademhalingsmoeilijkheden, dan komt uw mutualiteit voor het functionele gedeelte van de ingreep tussen.

De meeste neusingrepen gebeuren onder algemene anesthesie. Meestal is een hospitalisatie van een nacht aangewezen. Bloed verdunnende medicatie zoals aspirine wordt best 10 dagen voor de ingreep vermeden.

Septorhinoplastie – inwendige en uitwendige neuscorrectie

Wij voeren neuscorrecties uit volgens de modernste technieken en zonder gebruik van tamponnade. Deze technieken omvatten Ultrasone Neuscorrectie uitgevoerd door middel van de ultrasone scalpel (Piezotome), dorsale preservatie, nasale brug preservatie technieken en het gebruik van fibrine glue.  De nadruk van onze moderne chirurgische technieken ligt op het behouden of verbeteren van de werking van de neus en we gebruiken silicone plaatjes die neusademhaling direct na de operatie mogelijk maken.

Bij deze operatie worden de steunende structuren van de neus zoals kraakbeentjes en bot gereduceerd, van vorm gewijzigd of hersteld. De operatie kan gebeuren via inwendige (gesloten) of uitwendige (open) weg. In uitgebreide ingrepen kan het noodzakelijk zijn voor de herstelling ven de neus gebruik te maken van ribkraakbeen, oorschelp kraakbeen of fascia. De arts zal dit op voorhand met u bespreken. Aan het einde van de operatie worden er siliconen plaatjes in de neus geplaatst dewelke ongeveer een week tot 10 dagen ter plaatse blijven. Soms wordt er aan het einde van de operatie ook een tamponade in de neus geplaatst om bloedingen te voorkomen. Deze wordt meestal de dag nadien verwijderd. Een tijdelijke neusbloeding is dan normaal. Hierna vindt u een korte animatiefilm over de operatie.

Er wordt meestal ook een gipsverband of thermoplastische spalk op de neus geplaatst gedurende 1 week tot 10 dagen. Bij een uitwendige neuscorrectie zullen de draadjes aan de onderzijde van de neus na ongeveer 1 week verwijderd worden op de consultatie. Zorg ervoor dat het gipsverband niet nat wordt.

Wat mag u na de operatie verwachten?

Verkleuring en een gezwollen gezicht zijn volkomen normaal na een neuscorrectie. Ook kunnen deze symptomen de eerste 48 tot 72 uur na de ingreep zich nog verergeren. Wat bloederig verlies uit de neus is eveneens normaal in de eerste dagen na de ingreep. Daarna vermindert de zwelling geleidelijk weer. Daarbij komt dat de zwelling asymmetrisch kan zijn, ook al is de neusoperatie symmetrisch uitgevoerd. U kunt de afname van de zwelling en verkleuring spontaan zelf versnellen door op twee kussens te slapen en overdag zoveel mogelijk rechtop te zitten en rond te lopen. Bezigheden waarbij de bloeddruk sterk stijgt, zoals sporten en ook bukken en tillen dienen het best vermeden te worden. Pijn treedt na een neuscorrectie nagenoeg niet op. Een bril dragen kan, mits deze met een pleister aan het voorhoofd bevestigd is.

Na ongeveer 1 week tot 10 dagen na de ingreep zal het verband worden verwijderd en is het resultaat van de ingreep zichtbaar. De zwelling en verkleuring zijn tegen die tijd dan grotendeels verdwenen. Na ongeveer 14 dagen kunnen de meeste mensen hun dagelijkse activiteiten weer opnemen.

Na het verwijderen van de thermoplastische spalk is de neus nog echter niet volledig genezen. Zowel het kraakbeen als de botstructuren moeten nog hun definitieve vorm aannemen en er is nog zwelling aanwezig. De meeste zwelling verdwijnt reeds in enkele weken doch het kan 6 tot 12 maanden duren tot de volledige genezing is opgetreden. In sommige gevallen kan men bij aanraken van de neusrug kleine onregelmatigheden voelen. Dit is een normaal verschijnsel. Alleen als deze onregelmatigheden ook duidelijk te zien zijn kan het nodig zijn een tweede, kleine correctie uit te voeren. De neustip en ook de bovenste tanden kunnen soms voos aanvoelen en u kan tevens een zekere stijfheid van de neustip ervaren: ook dit verdwijnt in de regel binnen enkele maanden. Contactsporten, zwemmen en sauna worden afgeraden gedurende 3 maand. Ook blootstelling van de neus aan de volle zon (zonnebank) wordt afgeraden in het eerste jaar na de ingreep: gebruik daarom een goede zonnecrème (factor 50) indien u langere tijd in de zon vertoeft.

De eerste twee weken na de operatie zal het neusslijmvlies als reactie op de operatie, gaan zwellen en ontstaan er korstjes. Hierdoor is de neus de eerste twee weken min of meer verstopt: dit is normaal. Langzaam gaat de neus steeds meer open. Soms kunnen de voortanden van de bovenkaak tijdelijk gevoelloos zijn, dit recupereert na enkele weken, uitzonderlijk enkele maanden.

Na de ingreep mag u om neusbloedingen te vermijden de neus slechts heel zacht snuiten, een kant per keer. Als u moet niezen, doe dit dan met open mond.
Aan u zal uitgelegd worden om de neus te spoelen, neusspray of neuszalf te gebruiken.
Te verwachten is dat u geen pijn heeft, indien u toch een wat dof gevoel of hoofdpijn heeft kan indien nodig een pijnstiller (bv. paracetamol 500 mg of 1 gr) ingenomen worden.

De definitieve neusdoorgankelijkheid kan pas beoordeeld worden 6 weken na de operatie. Een eerste controle bij uw NKO-arts vindt meestal plaats na een week tot 10 dagen. Eventuele siliconen plaatjes of de spalk zullen dan verwijderd worden en de neus wordt gereinigd. Nadien worden nog een aantal controle afspraken voorzien.

Kans op complicaties

Bij iedere operatie, ook een neusoperatie, is er sprake van enig risico. Er kan bijvoorbeeld een infectie optreden of een onverwachte bloeding. In de medische literatuur varieert de kans op infectie van 0.4- 12 %. Tijdelijke gevoelloosheid van de neus treedt soms op maar verdwijnt spontaan na 6 tot 12 maanden.  Er bestaat een kans van 1.6-6.7% op een perforatie van het tussenschot. De kans op een inzakking van de neus (zadelneus) bedraagt 0.4-3.4%. Zeer zelden ontstaat er een probleem aan de reukzenuw (0.3-2.9%) die meestal vanzelf geneest binnen de 6 tot 12 maanden. In het algemeen zijn de complicaties goed behandelbaar. Omdat de perfecte genezing van de neus niet altijd te voorspellen valt, kunnen kleine heelkundige correcties na rhinoplastie soms nodig zijn in 5 % van de gevallen.

Indien er sprake is van een forse niet te stoppen neusbloeding, pijnlijke zwelling van geopereerde neustussenschot of koorts dient u onmiddellijk contact op te nemen met onze afdeling of de spoedgevallendienst.