EAFPS 2021

Prof. Declau geeft drie voordrachten op het EAFPS congres in Nice in verband met neuscorrecties.