Curriculum vitae

Dr. Frank Declau werd arts in 1985. Zijn opleiding in het specialisme NKO deed hij in Antwerpen. Hij werd NKO-arts in 1989. Nadien volgde hij zowel in binnen- als buitenland nog tal van post-doctorale opleidingen, onder andere in de oncologische heelkunde. In 1992 verwierf hij een bijkomend doctoraat (PhD) op zijn wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van het binnenoor. Sinds 2007 is hij als gastlector aangesteld aan de Universiteit Antwerpen.

Sinds 1993 is hij afdelingshoofd van de dienst NKO in het Sint-Vincentius ziekenhuis te Antwerpen. Hij is tevens consulent Nko-arts in het Universitair ziekenhuis te Edegem (UZA) waar hij zich in multidisciplinair verband met de dienst Medische Genetica voornamelijk bezig houdt met aangeboren doofheid.

Hij heeft vele wetenschappelijke publicaties in nationale en internationale tijdschriften en boeken op zijn naam en superviseerde het wetenschappelijk onderzoek van tal van medici. Hij is stage verantwoordelijke voor medische studenten en studenten in de audiologie. Hij is tevens lid van de raad van beheer van de Koninklijke Belgische NKO vereniging.

Hij wordt regelmatig gevraagd op nationale en internationale meetings om voordrachten te geven en deel te nemen aan panels. Hij is actief betrokken bij een aantal research projecten in het kader van de Europese Unie.